null

Co słychać w Budżecie Obywatelskim?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dziękujemy za zaangażowanie w pierwszej fazie Budżetu Obywatelskiego na rok 2023. Tym razem w Śródmieściu złożono 65 projektów.

A czego dotyczyły? Znalazły się wśród nich te związane z zielenią miejską, wyraźnie pragniecie by nie brakowało jej w Śródmieściu. Dotyczyły zarówno posadzenia nowych krzewów, kwiatów i drzew, a także otoczenia opieką tych istniejących.

Infrastruktura drogowa, również była bardzo istotna. Projekty z nią związane mogą zaowocować pojawieniem się nowych ścieżek rowerowych, wytyczania przejść dla pieszych, remontu chodników, a także poszukiwaniem przestzreni na nowe miejsca parkingowe, których zawsze brakuje w centrum miasta.

Nowe place zabaw dla dzieci, doposażanie tych już wybudowanych, park linowy, propozycja umiejscowienia całorocznego fortepianu w przestrzeni miejskiej, nowe ławki, spotkania z Powstańcami i możliwość wysłuchania ich historii i wiele, wiele innych...

Co dalej ?

Obecnie trwa ocena merytoryczna zgłoszonych projektów – czy są możliwe do realizacji. Urzędnicy ocenią m.in. czy zgłoszona propozycja:

  • jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
  • jest możliwa do realizacji we wskazanej lokalizacji,
  • jest możliwa do realizacji w ciągu roku,
  • wpisuje się w kompetencje miasta,
  • jest zgodna z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.

Jeżeli projekt będzie wymagał uzupełnienia albo wprowadzenia zmian, pracownicy urzędu skontaktują się z autorami, aby poprosić o dodatkowe informacje lub uzgodnić zakres tych zmian. Ocena zgłoszonych projektów zakończy się 4 maja br. Od negatywnego wyniku oceny, autorzy będą jeszcze mogli się odwołać.