null

Aleksander Ferens

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy


 

 

Kontakt:

Aleksander Ferens

Pokój 231 
Tel. 22 443 92 00, faks 22 443 94 94 
e-mail: srodmiescie.sekretariat@um.warszawa.pl

facebook: https://www.facebook.com/burmistrz.ferens

Dyżur dla mieszkańców:

- poniedziałki godzinach 11-14  (obowiązują zapisy telefoniczne, tel. 22 443 92 00)

 

Nota biograficzna

Urodzony 15 maja 1969 r. w śródmiejskim szpitalu przy ul. Karowej. Matka była z wykształcenia dziennikarką, ojciec prawnikiem. Ukończył Szkołę Podstawową nr 1 przy ul. Wilczej, a następnie Liceum Ogólnokształcące im. Narcyzy Żmichowskiej. W 1987 r. zaangażował się w działalność nielegalnego wówczas Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W 1988 r. został redaktorem naczelnym podziemnego pisma „Prawo Głosu” oraz współredagował podziemne pismo „FBI - Fakty Biuletyn Informacyjny”. Uczestniczył w strajkach w 1988 i 1989 r. Pełnił obowiązki Przewodniczącego NZS Uniwersytetu Warszawskiego, był członkiem władz krajowych NZS. Od momentu legalizacji stowarzyszenia do 1991 r. administrował Biurem Krajowym NZS.

W trakcie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego był dwukrotnie Członkiem Rady Wydziału i studenckim Senatorem Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył w pierwszym seminarium poświęconym samorządowi terytorialnemu prowadzonemu przez prof. Michała Kuleszę. W trakcie pracy w Kancelarii Senatu miał okazję współpracować przy tworzeniu kolejnych ustaw tworzących podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce (m.in. ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych), a następnie przy projekcie ustawy o ustroju m.st. Warszawy. W 1990 r. zakładał stowarzyszenie „Junior Enterprise”, wzorowane na stowarzyszeniach działających na uczelniach europejskich. Jego celem było umożliwienie studentom wykonywania pracy zawodowej zgodnej z kierunkiem nauki, jeszcze w trakcie jej trwania. Brał udział w pracach Polskiej Rady Młodzieży.

Niezależnie od powyższej aktywności został wspólnikiem i pracował w firmie doradztwa kadrowego „Data & Skills” Sp. z o. o. Od 1991 r. rozpoczął działalność w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, a także współtworzył stowarzyszenie „Młodzi Liberałowie”, w którym został Przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej. W 1994 r. uczestniczył w tworzeniu stowarzyszenia Młodzi Demokraci i został pierwszym Przewodniczącym jego Krajowej Komisji Rewizyjnej. Również w 1994 r. został członkiem Unii Wolności.

W latach 1994–1998 pełnił mandat radnego Dzielnicy Śródmieście, będąc przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego. Głównymi polami działalności Komisji było zapewnienie mieszkańcom Śródmieścia wsparcia w pierwszych latach funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, zapewnienie możliwości przeprowadzenia wyborów do rad osiedli na terenie dzielnicy oraz pomoc w ich działaniu. W kolejnych latach pracował w spółce zarządzającej Pałacem Kultury i Nauki, następnie w Departamencie Prawnym oraz Zamówień Publicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ukończył podyplomowe studia „Kontrola, Nadzór i Audyt w administracji publicznej”, po czym rozpoczął pracę w Zespole Audytu Wewnętrznego Agencji Nieruchomości Rolnych. Od 2012 r. zatrudniony w spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin, od początku 2013 r. kierując Biurem Zarządu.

W 2001 r. rozpoczął działalność w Ruchu Obywatelskim „Platforma Obywatelska”, a następnie partii politycznej „Platforma Obywatelska RP”. W 2014 r. został wybrany na radnego Dzielnicy Śródmieście, pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Żonaty, ma pełnoletnią córkę. Prywatnie interesuje się tematyką militarną (w szczególności marynistyką), historią, literaturą i turystyką. W trakcie studiów uzyskał licencję pilota wycieczek zagranicznych i patent żeglarza.

Zadania merytoryczne i nadzór nad jednostkami:

Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – Aleksander Ferens:

  1. sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi wydziałami Urzędu Dzielnicy Śródmieście w Urzędzie m.st. Warszawy:

         – Wydziałem Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Śródmieście,

         – Wydziałem Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Śródmieście,

         – Wydziałem Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Śródmieście,

         – Wydziałem Kadr dla Dzielnicy Śródmieście,

         – Wydziałem Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście,

         – Wydziałem Organizacyjnym dla Dzielnicy Śródmieście,

         – Wydziałem Prawnym dla Dzielnicy Śródmieście.

  1. koordynuje współpracę z jednostkami organizacyjnymi m. st. Warszawy położonymi na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i niezaliczonymi do jednostek o znaczeniu ponaddzielnicowym uchwałą Rady m.st. Warszawy:

         – Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

         – Domem Kultury Śródmieście.