null

"Życie Śródmieścia" gazeta Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

„Życie Śródmieścia” jest bezpłatną gazetą Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, dostępną w Urzędzie przy ul. Nowogrodzkiej 43, Bibliotece Publicznej i jej filiach, Domu Kultury Śródmieście i Młodzieżowych Domach Kultury oraz w śródmiejskich przedszkolach i szkołach podstawowych.

Chcemy by biuletyn informował, ale też budował poczucie lokalnej wspólnoty, integrował naszą społeczność i rozbudzał dobrze rozumiane poczucie dumy z zamieszkiwania w samym sercu naszego pięknego miasta. Zapraszamy do lektury.

Numery z roku 2022

Numery z roku 2021

Numery z roku 2020

Numery z roku 2019

Numery z roku 2018

Numer 1 (grudzień 2017)